Halk etimolojisi ses benzerliğine dayalı açıklamalar üretir. Dolayısıyla bunların doğru olma olasılığı şüphelidir. Altında kötü niyet aramak gereksizdir ancak doğrudan bilimsel veri olarak kabul etmek de çok aceleci bir yaklaşım olur. Örneğin Anadolu kelimesini analarla dolu ülke şeklinde açıklamaya benzer bu. Yaşadığı köyün, ilçenin, şehrin adının ne anlama geldiğini sorduğunuzda size ses benzerliğinden yola çıkarak çeşitli çağrışımlarla cevaplar verilebilir, bunlara karşı kesinlikle çok temkinli olmak gerekir.

Burada örnek olarak Gagavuz sözcüğüne dair halk etimolojisinden alınma 2 tane açıklamayı vermek istiyorum.

So, the folk etymology says: a) the gagany tut uz - "keep your beak straight," - that's what the Turks used to say when they beat the Bulgarians in the face (Kokpety village, I.I.Karaguarov reported, 55 years old); b) gaga uz - "the beak of a straight line" - was the name of the Bulgarians speaking Turkish, unlike the hump-nosed Turks (Romanovka village, reported to N.A.Panteleeva, 56 years old.) [5, p.221]. They call their language Turkic or Turkish (Turki dili).

 

Kaynak: Interaction of Turkic Languages and cultures in the post-Soviet Kazakhstan (Tyurkien.weebly - Gagauzes sayfası)