Araştırmalar

Deniz Karakurt tarafından yapılan saha çalışmaları:

 

 1. Karababa Türbesinin fotoğraflanması. Hakkındaki söylencelerin derlenmesi. Yöredeki diğer Karababa Türbesi ile olan karışıklığın giderilmesi. Akademik çalışmalarda yer alan bazı hataların düzeltilmesi.
 2. Koyunbaba mezarının fotoğraflanması.
 3. Akçakışla’da derlendiği iddia edilen Aysel Kız efsanesinin incelenmesi ve yöreye ait böyle bir efsane olmadığının tespiti.
 4. Alama Ocağı adıyla verilen bilginin Elmalı köyüyle hiçbir ilgisi olmadığının, Alaman Köyündeki ocağın gidip görülmeden yazıya geçirilmesi nedeniyle yanlış anlaşıldığının tespiti. İlginç bir kesme işareti hatası (Alama’nın Ocağı değil Alaman’ın Ocağı).
 5. Hanlı köyündeki geçmişteki Dalak Kesme ritüeline dair hatırlanan bilgilerin kayda geçirilmesi.
 6. Merkez Hüyük köyüne adını veren höyüğün yokolduğuna dair bilgilerin ve höyüğü gören emekli öğretmen Mehmet Soysal’ın açıklamalarının kayda geçirilmesi.
 7. Akçakışla’da Büyük Oda rivayetinin kayda geçirilmesi.
 8. Akçakışla’da Ağcabey Efsanesinin derlenmesi.
 9. Akçakışla’da Aşık Yoksul derlemesi.
 10. Emlek yöresi kültürünün yerinde görülerek ve gezilerek incelenmesi.
 11. Alaman Kaya Mezarının fotoğraflanması.
 12. Alaman köyündeki Colü Baba türbesindeki sancağın İmranlı’daki Cögi Baba türbesinden gelmiş olduğu iddiasının incelenerek Colü ve Cögi isimleri arasındaki ilişkinin tespiti.
 13. Emlek sözcüğünün etimolojik açıklamasının yapılması.
 14. Fakılı köyü yakınlarındaki Ekiz Oluk pınarının tarihçesinin yazılması.
 15. Kartalca köyündeki Dikkulak mezarına dair bilgilerin toplanması.
 16. Şarkışla yöresindeki Kızyandı efsanelerinin varyantlarının karşılaştırılması ve yanlışlıkla bir varyantın Bedir Türküsü ile karıştırıldığının tespiti.
 17. Akçakışla köyünün tarihsel, sosyal, kültürel ve halk inançları açısından incelenmesi. Akçakışla kitapçığının hazırlanması.
 18. Şarkışla yöresindeki önemli höyüklerin fotoğraflanması.
 19. Bozkurt köyünün adının nereden geldiğine dair anlatılanların kaydedilmesi.
 20. Bozkurt köyü girişindeki Ulu Akasya ağacına dair bilgilerin kaydedilmesi ve fotoğraflanması.
 21. Elmalı köyü yakınlarındaki Uyuz Gölünün araştırılması.
 22. Emlek Kale köyü yakınlarındaki kale kalıntısının fotoğraflanması.
 23. Şarkışla yöresindeki bazı su kuşu türlerinin fotoğraflanması.
 24. Mengen köyü yakınlarında Beşparmak dağında bulunan ziyaret yerinin adının "Gedik Baba" olduğunun tespiti.
 25. Sarıkavak köyünün eski adı olan Sevran sözcüğünün Kafkaslardaki bir yörenin adından kaynaklandığının tespiti. Köyü kuran Kafkas göçmenlerinin bu ismi verdiğine dair açıklamaların toplanması.
 26. Sarıtekke köyündeki Gelin-Kız kayasının fotoğraflanması.
 27. Kömürkaya (eski adı İhsanlı) köyünde geçmişte Hasan adlı kişinin 40 sene köyün koyunlarını otlattığı ve aynı zamanda ağrı ve sızılara karşı yel ipliği bağladığı bilgisi edinilmiştir.
 28. Efsanelere konu olan Düğnük Kaya’nın fotoğraflanması ve ayrıntılı olarak rivayetlerin incelenmesi.
 29. Döllük köyünde bulunup yurtdışına çıkarılan Hitit Tören Baltası’nın çıkarıldığı höyüğün gidip görülmesi. 
 30. Kayapınar köyündeki eski Kireç Ocağının fotoğraflanması.
 31. Şarkışla ilçe merkezindeki mimari değeri olduğu düşünülen metruk evlerin fotoğraflanması.
 32. Elmalı köyünden Kurtuluş Savaşı Gazisi Musa Kazım Sakarya’nın hayatının incelenip kaydedilmesi. Soyadının kendisine bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildiğinin doğrulanması.
 33. Elmalı köyünden paraşüt şehidi Naciye Sakarya’nın hayatına dair bilgilerin kayıt altına alınması. Yanlış bilgilerin düzeltilmesi.
 34. Şarkışla ve köylerine ait bazı eski fotoğrafların derlenmesi.
 35. Sivrialan köyü Beserek mevkisindeki Ziyaret ağacının kurumadan önceki fotoğrafının bulunması, konuya dair rivayetlerin kaydedilmesi.
 36. Şarkışla yakın tarihine dair bazı olayların yüzyüze görüşme ile kayıt altına alınması.
 37. Şarkışla ilçe merkezindeki Şehit Şerif Baba mezarının geçmişinin araştırılması.
 38. Şarkışla yöresindeki Setenlerin fotoğraflanması ve durumlarının incelenmesi.
 39. Şarkışla yöresindeki kutsal sayılan yığma taş mezarların incelenmesi.
 40. Şarkışla ve yöresindeki şifalı sayılan pınarların ve göllerin araştırılması.
 41. Şifalı olduğu söylenen Sarısu göletinin fotoğraflanması.
 42. Alaman köyündeki eski su değirmeninin fotoğraflanması.
 43. Öksüz Ahmet adlı kişinin hayat hikayesinin araştırılmasıve bilgilerin kaydedilmesi.
 44. Mersin Akkale öreninin iç mekan fotoğraflarının çekilmesi.
 45. Gemerek - Çepni köyündeki Surp Sarkis kilisesinin dıştan fotoğraflanması.


Deniz Karakurt tarafından yapılan belge / arşiv tarama çalışmaları:

 1. Şarkışla Osmanlı Arşivlerinin incelenmesi.
 2. Derlemeci ve halk kültürü araştırmacısı Emin Kuzucular’a ait tüm yazıların bir araya getirilmesi.
 3. Rahmetli ressam Seyfeddin Soysal hakkında ayrıntılı biyografi hazırlanması ve arkadaşı Mehmet Akdağ’dan fotoğrafların temin edilmesi
 4. Şarkışla yöresindeki bazı derelerin kuruduğuna ve kirletildiğine dair tespitlerin yapılarak ilgili mercilere dilekçe yazılması
 5. Döllük köyünde bulunup yurtdışına çıkarılan Hitit Tören Baltası’nın yeniden gündeme getirilmesi ve Cambridge Üniversitesi kayıtlarındaki bilgilerin bulunması. Almanya Berlin kentinde Ön-Asya Müzesi (Vorderasiatisches Museum) envanter kaydının bulunması (kaydın fotoğrafa mı yoksa eserin kendisine mi ait olduğu anlaşılamamıştır.
 6. Eski Sivas Folkloru dergisindeki bazı makalelerin ve derlemelerin taranarak dijital ortama aktarılması. (özellikle ağıtçı Kör Kamil)
 7. Şarkışla tarihine dair bazı eski fotoğrafların ve gazete haberlerinin dijital ortama aktarılması.
 8. Aşık Veysel’e ait dijital ortamda bulunmayan 3 fotoğrafın taranarak sosyal medyada ilk kez paylaşılması.
 9. Şarkışla ve köylerine ait bazı eski fotoğrafların derlenmesi.
 10. Akçakışla’daki yıkılmış tarihi köprünün resminin rahmetli Hasan Şahin’in taslağı üzerinden yeniden çizimi.
dk3.png
© 2024, Deniz Karakurt

İletişim

info@denizkarakurt.com.tr

Search