Ülkemizde maalesef akarsu politikası yoktur.

1. Her şehirde (il merkezlerinde) en az 2-3 tane, ortalama olarak ise 4-5 tane ırmak veya dere üzeri kapatılarak kanalizasyon giderine dönüştürülmüş durumdadır. Bunların kurtarılması gereklidir, üzerleri açılarak kanalizasyon bağlantıları ayrılmalı bu akarsular yeniden canlandırılmalıdır. Tüm medeni ülkelerde şehirlerin içinden ırmaklar akar.

2. Derelerin, ırmakların, akarsuların şehir içlerinde kanalizasyon giderine dönüştürülmesinin engellenmesi yasal hatta gerekirse anayasal güvence altına alınmalıdır.

3. Çok değil 30 yıl öncesine kadar olan nesillerin hatıralarında şehirlerin içinde derelerde ırmaklarda yüzdüklerine dair hatıraları vardır. Günümüz koşullarında bunun mümkün olmayacağı gerekçe gösterilecektir. Elbette ki aynı yöntemlerle bu işin devam ettirilmesi iddiası doğru bir yaklaşım olmaz ancak günümüze uyarlanmış akarsu havuzları ve plajları mevcuttur. Örneğin Eskişehir'de Porsuk Çayı üzerinde ülkemizdeki en güzel örneği de son derece başarılıdır.

4. Akarsuların kirletilmemesi için gerekli teknik önlemlerin her yerde alınması gerekir. Şehirlerde ve ilçelerde arıtma tesisleri kesinlikle kurulmalıdır. Arıtma mecburiyeti için de herhangi bir istisna koyulmamalıdır. Örneğin köy evlerinde bile kanalizasyonların bireysel arıtma mekanizmasından geçtikten sonra akarsulara bağlanması zorunlu olmalıdır. Günümüz teknolojisi buna imkan sağlamaktadır.

5. Yerleşim yerlerinin içlerinde veya yakınlarında akarsu kenarlarında denetimli olarak bakımı yapılan mesire yerlerinin, gezi alanlarının ve parkların kurulması teşvik edilmelidir. Hatta belirli ölçütler dahilinde zorunluluk oranları belirlenmelidir.

6. Tarımsal sulama sistemi adı altında akarsuların borularla yeraltına indirilmesi değişik sakıncalar içermektedir, bunlarla ilgili oranlar belirlenmelidir. Gerekiyorsa başka önlemler de alınmalıdır.

7. Akarsulara çöp dökülmesi caydırıcı cezalara bağlanmalıdır.