Karakol ne demek böyle kavram mı olur, insanlar kara sözcüğünü duyunca korkuyor, Pembekol yapalım; denildi bir dönem. Malesef ulusal bilince sahip olan insanlar da sorgulamadan meseleye bu yönde dahil oldular. Nihayet "Polis Merkezi" denilerek çıkıldı işin içinden.

Oysa ki bileşik kelimenin ilk kısmı Eski Türkçe'de yer alan ve günümüzde Asya'da bazı yerlerde kullanılmaya devam eden "Karamak / Karağmak / Karakmak" (bakmak, gözlemek, izlemek, gözetlemek) sözcüğünden kaynaklanır. Buna göre "gözlem noktası" / "gözcü nöbetçisi" / "gözetleme birliği" anlamlarının her biri mümkündür. Renk adı olan Kara sözcüğü ile hiçbir ilgisi yoktur. 

Karakol bileşik kelime gibi görünmekle birlikte aslında sondaki -kol/-gol/-ğol/-ğul/-vul eki ise apayrı bir inceleme konusudur. Asayiş ve askerlikle ilgili sözcükler türetir. Eski kayıtlarda onlarca örneği vardır. Çapavul (atlı asker, süvari) gibi...

Yeri gelmişken belirtmek gerekir. Akyuvar yerine Beyaz Küre deniliyor, Sağlık Ocağı yerine Sağlık Merkezi deniyor, yüzlerce örnek verilebilir. Bunlar bir tür modernleşme olarak mı algılanıyor artık, kesin bir yorum yapmak mümkün değil. Bu değişiklikler farklı amaçlarla yukarıdan aşağıya dayatılıyor olabilir ancak halkın diline yerleşmiş bazı kavramların varlığını gayrı resmi olarak da sürdürmesi gerekir. Yani kağıt üstünde veya tabelada Sağlık Merkezi yazıyordur ama halk bunu Sağlık Ocağı olarak söylemeye devam eder. Dolayısıyla bütünüyle değiştirildiğini sanmanın gereği yoktur. Ama yine de burada ilginç olan şey şu insanların bir kısmı ise bu yeni çarpıtılmış tabirleri kullanmaya çok hevesli görünüyor. Bu meseledeki zihinsel güdülenmeyi tam olarak doğru çözmek lazım. Ama hepsinden öte dilimiz bir devlet politikası olarak korunmalıdır. Aksi takdirde bu aşındırma ileride gerçekten bu güzel ve doğru tabirlerin tamamen terk edilmesine neden olabilir.