The world was a sea, neither sky nor earth was there.
In endless shoreless waters was everywhere.

(Altai Epic of Creation - Introduction)

It is an epic compiled by Verbitsky. Its Turkish translation is in the 1st volume of Bahaeddin Ögel's book Turkish Mythology. Ak-Ene and Ulgen are the divinities mentioned in the poem. 

***
Turkish / Türkçe:

Dünya bir deniz idi, ne gök vardı ne bir yer.
Uçsuz bucaksız, sonsuz sular içindeydi her yer.

(Altay Yaratılış Destanı - Giriş Cümlesi)

Verbitskiy tarafından derlenen destandır. Türkçe çevirisi Bahaeddin Ögel’in Türk Mitolojisi adlı kitabının 1. Cildinde yer almaktadır. Ak-Ene ve Ülgen şiirde bahsi geçen tanrılardır.
 
***
German / Deutsch:
 
Es gab weder Himmel noch Erde, die Welt war ein Meer.
Allerorts war in endlosen, uferlosen Gewässer.
 
(Altai Epos der Schöpfung - Einführung)
 
Es ist ein Epos von Verbitsky zusammengestelltes. Seine türkische Übersetzung befindet sich im 1. Band von Bahaeddin Ögels Buch Türkische Mythologie. Ak-Ene und Ulgen sind die im Gedicht erwähnten Gottheiten.
 
***
Azerbaijani / Azəricə:
 
Dünya bir dəniz idi, nə göy var idi, nə bir yer,
Ucsuz-bucaqsız sonsuz sular içində hər yer.
 
(Altay Yaradılış Dastanı - Giriş Cümləsi)
 
Verbitskinin tərtib etdiyi dastandır. Onun Türkcə tərcüməsi Bahaeddin Ögelin “Türk Mifologiyası” kitabının 1-ci cildindədir. Şeirdə adı çəkilən tanrılar Ak-Ene və Ülgendir.
 
____________________
 
Вербицкий Василий Иванович (Vasily Ivanovich Verbitsky) 
 
(ак эне, аг-эне, ульген, ульгень)