Sivas Yöresinden İki Kelime

 

1. Uğunmak

Sivas yöresinde kullanılmaya devam etse de pek çok yerde unutulmaya yüz tutan bir sözcük. Gülmekten kırılmak, gülerken sesi soluğu kesilmek. Veya acıdan kıvranmak, sesi kesilip kendinden geçerek ağlamak. Ayrıca sadece bu anlamlara da gelmez. Bir şeyin kesintisiz olarak hipnotik bir etki uyandıracak biçimde aralıksız sürmesi de yine "uğunmak" fiili ile anlatılır. Topaç çeviren çocuklar "uğundu" derler uzun süre döndüğünde. Uzun hava türkü söyleyen biri uzun havayı kesintisiz olarak çok uzattığında yine böyle denir.

 

2. Bilmişlenmek

Sadece Sivas yöresinde değil, tüm Türkiye'de bilindiğini sanarak notlarım arasında üzerinden atladığım ama sonradan şaşkınlık içinde TDK Derleme Sözlüğü veri-tabanında bile yer almadığını, internet aramalarında hiçbir sonuç çıkmadığını tespit ederek yazmış olduğum Aktarma Sözlüğü'ne eklediğim bir kelime. En yakın anlamı ile "Ukalalık Etmek" olarak açıkladım.